Aquamarine

Natural Aquamarine – Tahi 2686

19/05/2023 15:32 148

Natural Aquamarine – Tahi 2686 Natural Aquamarine – Tahi 2686 35.600.000₫ Kích cỡ: Siêu lớn Kiểu dáng: Gối chữ nhật Màu sắc: Xanh lam Natural Aquamarine – Tahi 2686 35.600.000₫   Kênh Vàng Tahi Phạm: https://www.youtube.com/c/vangtahipham88 Kênh Đá Qúy Cao Cấp TahiGems: http://www.youtube.com/c/ĐáQuýThiênNhiênTahiGems Fanpage 1: https://www.facebook.com/TahiGems Fanpage 2: https://www.facebook.com/TahiGold Liên hệ 090.11.66.555 – 098.33.22.848 – 094.33.22.848 […]

Tahi 8447 – Natural Aquamarine

12/05/2023 20:33 463

Tahi 8447 – Natural Aquamarine Tahi 8447 – Natural Aquamarine 7.950.000₫ Kích cỡ: Siêu lớn Kiểu dáng: Chữ nhật Màu sắc: Xanh lam Tahi 8447 – Natural Aquamarine 7.950.000₫   Kênh Vàng Tahi Phạm: https://www.youtube.com/c/vangtahipham88 Kênh Đá Qúy Cao Cấp TahiGems: http://www.youtube.com/c/ĐáQuýThiênNhiênTahiGems Fanpage 1: https://www.facebook.com/TahiGems Fanpage 2: https://www.facebook.com/TahiGold Liên hệ 090.11.66.555 – 098.33.22.848 – 094.33.22.848 để […]

Tahi 8928 – Natural Aquamarine

12/05/2023 20:33 328

Tahi 8928 – Natural Aquamarine Tahi 8928 – Natural Aquamarine 7.650.000₫ Kích cỡ: Siêu lớn Kiểu dáng: Oval Màu sắc: Xanh lam Tahi 8928 – Natural Aquamarine 7.650.000₫   Kênh Vàng Tahi Phạm: https://www.youtube.com/c/vangtahipham88 Kênh Đá Qúy Cao Cấp TahiGems: http://www.youtube.com/c/ĐáQuýThiênNhiênTahiGems Fanpage 1: https://www.facebook.com/TahiGems Fanpage 2: https://www.facebook.com/TahiGold Liên hệ 090.11.66.555 – 098.33.22.848 – 094.33.22.848 để được […]

Tahi 8749 – Natural Aquamarine

12/05/2023 20:33 271

Tahi 8749 – Natural Aquamarine Tahi 8749 – Natural Aquamarine 3.200.000₫ Kích cỡ: Trung Kiểu dáng: Oval Màu sắc: Xanh lam Tahi 8749 – Natural Aquamarine 3.200.000₫   Kênh Vàng Tahi Phạm: https://www.youtube.com/c/vangtahipham88 Kênh Đá Qúy Cao Cấp TahiGems: http://www.youtube.com/c/ĐáQuýThiênNhiênTahiGems Fanpage 1: https://www.facebook.com/TahiGems Fanpage 2: https://www.facebook.com/TahiGold Liên hệ 090.11.66.555 – 098.33.22.848 – 094.33.22.848 để được tư […]

Tahi 8943 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3

12/05/2023 07:33 446

Tahi 8943 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 Tahi 8943 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 17.125.000₫ Kích cỡ: Lớn Kiểu dáng: Chữ nhật Màu sắc: Xanh biển Tahi 8943 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 17.125.000₫   Kênh Vàng Tahi Phạm: https://www.youtube.com/c/vangtahipham88 […]

Tahi 8944 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3

12/05/2023 07:33 355

Tahi 8944 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 Tahi 8944 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 17.375.000₫ Kích cỡ: Lớn Kiểu dáng: Chữ nhật Màu sắc: Xanh biển Tahi 8944 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 17.375.000₫   Kênh Vàng Tahi Phạm: https://www.youtube.com/c/vangtahipham88 […]

Tahi 8950 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3

12/05/2023 07:33 363

Tahi 8950 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 Tahi 8950 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 15.550.000₫ Kích cỡ: Lớn Kiểu dáng: Chữ nhật Màu sắc: Xanh biển Tahi 8950 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 15.550.000₫   Kênh Vàng Tahi Phạm: https://www.youtube.com/c/vangtahipham88 […]

Tahi 8951 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3

12/05/2023 06:32 460

Tahi 8951 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 Tahi 8951 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 11.755.000₫ Kích cỡ: Lớn Kiểu dáng: Chữ nhật Màu sắc: Xanh biển Tahi 8951 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 11.755.000₫   Kênh Vàng Tahi Phạm: https://www.youtube.com/c/vangtahipham88 […]

Tahi 8951 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 (Sao chép)

12/05/2023 06:32 345

Tahi 8951 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 (Sao chép) Tahi 8951 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 (Sao chép) 14.000.000₫ Kích cỡ: Lớn Kiểu dáng: Chữ nhật Màu sắc: Xanh biển Tahi 8951 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 (Sao chép) 14.000.000₫ […]

Tahi 8953 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3

12/05/2023 06:32 379

Tahi 8953 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 Tahi 8953 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 12.125.000₫ Kích cỡ: Lớn Kiểu dáng: Chữ nhật Màu sắc: Xanh biển Tahi 8953 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 12.125.000₫   Kênh Vàng Tahi Phạm: https://www.youtube.com/c/vangtahipham88 […]

Tahi 8954 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3

12/05/2023 06:32 395

Tahi 8954 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 Tahi 8954 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 16.375.000₫ Kích cỡ: Lớn Kiểu dáng: Chữ nhật Màu sắc: Xanh biển Tahi 8954 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 16.375.000₫   Kênh Vàng Tahi Phạm: https://www.youtube.com/c/vangtahipham88 […]

Tahi 8958 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3

12/05/2023 06:32 795

Tahi 8958 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 Tahi 8958 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 10.250.000₫ Kích cỡ: Lớn Kiểu dáng: Chữ nhật Màu sắc: Xanh biển Tahi 8958 – Đá quý aquamarin xanh dương hình chữ nhật H9-T3 10.250.000₫   Kênh Vàng Tahi Phạm: https://www.youtube.com/c/vangtahipham88 […]